Chủ đề

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

Việt Nam có hệ thống pháp lý cấm vũ khí hóa học sớm nhất, đầy đủ nhất

20/04/2017 | Thời sự

Việt Nam có hệ thống pháp lý cấm vũ khí hóa học sớm nhất, đầy đủ nhất

Việt Nam ký Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC) ngay từ khi Công ước được mở ký năm 1993 và phê chuẩn Công ước vào tháng 8/1998. Kể từ đó đến nay, Việt Nam luôn là thành viên tích cực và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của quốc gia thành viên. Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Üzümcü thay mặt OPCW nhận Giải Nobel...