Chủ đề

Thông điệp đầu năm

Quyền làm chủ của dân không ngừng được mở rộng

13/02/2015 | Chính trị

Quyền làm chủ của dân không ngừng được mở rộng

Đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi thông điệp đầu năm với nội dung: Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi thông điệp đầu năm với nội dung: Hoàn thiện...

Dân chủ: Từ thông điệp đầu năm đến cuộc trò chuyện tại Viện Koerber (Đức)

17/10/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Dân chủ: Từ thông điệp đầu năm đến cuộc trò chuyện tại Viện Koerber (Đức)

Trong thông điệp đầu năm 2014 của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói đến yêu cầu phải có dân chủ, minh bạch, trách nhiệm giải trình của nhà nước…...

Dồn lực tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

08/02/2014 | Thời sự

Dồn lực tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Trong Thông điệp đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2014 là phải kiên quyết thực hiện...

Niềm tin vào dân chủ

07/02/2014 | Chính trị

Niềm tin vào dân chủ

Bước sang năm 2014, VN đón nhận bản Hiến pháp 1992 sửa đổi và thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong gần 30 năm đổi mới, đất nước chứng kiến...

Thủ tướng có thể một mình làm cải cách?

06/02/2014 | Chính trị

Thủ tướng có thể một mình làm cải cách?

Một sự kiện rất đáng chú ý vừa qua là thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề cải cách thể chế...

Thêm “lửa” cho nền kinh tế

05/02/2014 | Kinh tế

Thêm “lửa” cho nền kinh tế

Năm 2013 khép lại với khá nhiều thành tựu ổn định kinh tế – xã hội. Tuy vậy, để ngăn đà tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế có xu hướng chậm...

Bà Phạm Chi Lan: Tất cả phải cùng trên đường ray!

04/02/2014 | Thời sự

Bà Phạm Chi Lan: Tất cả phải cùng trên đường ray!

Tôi cảm nhận rằng lãnh đạo Chính phủ đã nắm rõ tình hình kinh tế hiện nay và đang quyết tâm lớn để tạo ra sự thay đổi trong năm 2014. Tôi đang kỳ vọng vào...

Chuyên gia cảm nhận về thông điệp đầu năm của Thủ tướng

03/01/2014 | Thời sự

Chuyên gia cảm nhận về thông điệp đầu năm của Thủ tướng

Tôn trọng quy luật khách quan và phát huy tính năng động, sáng tạo chủ quan của con người sẽ hợp thành nhân tố tạo động lực đưa đất nước tiếp tục phát...