Thị Trường Vốn | Nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Chủ đề

thị trường vốn

Bloomberg: Việt Nam đã thành “con hổ châu Á” về kinh tế

12/08/2017 | Kinh tế

Bloomberg: Việt Nam đã thành “con hổ châu Á” về kinh tế

Theo tờ Bloomberg, Việt Nam đã trở thành một con hổ châu Á” về kinh tế, một nền kinh tế được đánh giá cao ở châu Á. Dù vậy, thành quả ấy đi kèm với một cái giá không tránh khỏi… Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 8 năm qua, giúp Việt Nam trở thành một quốc...

Số doanh nghiệp Nhà nước giảm gần 2/3 sau 5 năm

23/10/2016 | Kinh tế

Số doanh nghiệp Nhà nước giảm gần 2/3 sau 5 năm

Từ chỗ năm 2010 còn gần 1.500 doanh nghiệp Nhà nước, đến hết năm 2015 chỉ còn 652… Những năm gần đây, cứ mỗi cuối năm, Chính phủ đều báo cáo Quốc...

Chủ tịch ADB: Việt Nam cần 167 tỷ USD để phát triển hạ tầng 10 năm tới

16/01/2014 | Kinh tế

Chủ tịch ADB: Việt Nam cần 167 tỷ USD để phát triển hạ tầng 10 năm tới

Chỉ một nửa số vốn này sẽ có được từ ngân sách nhà nước, bao gồm cả hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và phát hành trái phiếu chính phủ. Chủ tịch ADB...

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ cho doanh nghiệp nhà nước thoái vốn lỗ

04/12/2013 | Kinh tế

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ cho doanh nghiệp nhà nước thoái vốn lỗ

Trả lời kiến nghị của Nhóm Công tác thị trường vốn tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF 2013), bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Bộ...

Chính phủ Việt Nam nên bán vốn ở các DNNN thay vì nới bội chi ngân sách

03/12/2013 | Kinh tế

Chính phủ Việt Nam nên bán vốn ở các DNNN thay vì nới bội chi ngân sách

Nhóm công tác thị trường vốn kiến nghị, Chính phủ Việt Nam nên tăng tỉ lệ sở hữu nước ngoài, giảm tỉ lệ sở hữu Nhà nước bằng việc bán cổ phần Nhà...

Giải pháp hoàn thiện thị trường vốn ở Việt Nam

02/12/2013 | Kinh tế

Giải pháp hoàn thiện thị trường vốn ở Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của thị trường tài chính VN đến 2020 là phát triển đồng bộ các loại thị trường, mở rộng các hình thức hoạt động trên thị trường...

Quản lý nợ công: Cân đối giữa hiệu quả kinh tế và khả năng trả nợ

23/09/2013 | Kinh tế

Quản lý nợ công: Cân đối giữa hiệu quả kinh tế và khả năng trả nợ

Vay nợ công là hình thức huy động vốn quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, tuy nhiên tình trạng nợ công tăng nhanh những năm gần đây, trong khi...