Chủ đề

thị trường vốn

Bloomberg: Việt Nam đã thành “con hổ châu Á” về kinh tế

12/08/2017 | Kinh tế

Bloomberg: Việt Nam đã thành “con hổ châu Á” về kinh tế

Theo tờ Bloomberg, Việt Nam đã trở thành một con hổ châu Á” về kinh tế, một nền kinh tế được đánh giá cao ở châu Á. Dù vậy, thành quả ấy đi kèm với một cái giá không tránh khỏi… Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 8 năm qua, giúp Việt Nam trở thành một quốc...

Số doanh nghiệp Nhà nước giảm gần 2/3 sau 5 năm

23/10/2016 | Kinh tế

Số doanh nghiệp Nhà nước giảm gần 2/3 sau 5 năm

Từ chỗ năm 2010 còn gần 1.500 doanh nghiệp Nhà nước, đến hết năm 2015 chỉ còn 652… Những năm gần đây, cứ mỗi cuối năm, Chính phủ đều báo cáo Quốc...

Chủ tịch ADB: Việt Nam cần 167 tỷ USD để phát triển hạ tầng 10 năm tới

16/01/2014 | Kinh tế

Chủ tịch ADB: Việt Nam cần 167 tỷ USD để phát triển hạ tầng 10 năm tới

Chỉ một nửa số vốn này sẽ có được từ ngân sách nhà nước, bao gồm cả hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và phát hành trái phiếu chính phủ. Chủ tịch ADB...

Quản lý nợ công: Cân đối giữa hiệu quả kinh tế và khả năng trả nợ

23/09/2013 | Kinh tế

Quản lý nợ công: Cân đối giữa hiệu quả kinh tế và khả năng trả nợ

Vay nợ công là hình thức huy động vốn quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, tuy nhiên tình trạng nợ công tăng nhanh những năm gần đây, trong khi...