Chủ đề

Tăng thuế bảo vệ môi trường

Người Việt đã phải trả thuế bảo vệ môi trường nhiều ra sao sau gần một thập kỷ?

06/07/2018 | Kinh tế

Người Việt đã phải trả thuế bảo vệ môi trường nhiều ra sao sau gần một thập kỷ?

Việc tăng thuế bảo vệ môi trường kịch trần với xăng dầu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong vài ngày tới. Nhìn lại lịch sử các lần tăng thuế, có thể thấy người dân chi trả khoản tiền nhiều như thế nào. Người Việt đã phải trả thuế bảo vệ môi trường nhiều ra sao sau gần một thập...

Sau 2019, thuế BVMT với xăng có thể tăng lên 8.000đ/lít

12/01/2018 | Kinh tế

Sau 2019, thuế BVMT với xăng có thể tăng lên 8.000đ/lít

Việc Quốc hội cho ý kiến và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó, có việc tăng khung thuế bảo vệ môi trường với...

Tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng là đề xuất một phía từ Bộ Tài chính

18/01/2017 | Xã hội

Tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng là đề xuất một phía từ Bộ Tài chính

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trương Minh Hoàng, đây chỉ là đề xuất từ một phía từ Bộ Tài chính và khi mới chỉ...