Chủ đề

tâm

Xem thông điệp ám ảnh về sự vô tâm của con người

22/08/2013 | Văn hóa

Xem thông điệp ám ảnh về sự vô tâm của con người

Sự thờ ơ, vô cảm, vô tâm đang trở thành căn bệnh tàn phá xã hội loài người… Xã hội loài người ngày càng phát triển và cuộc sống chúng ta cũng vì thế mà không ngừng được cải thiện, nâng cao. Nhưng đi kèm với những điều tích cực ấy lại là một sự thật đáng buồn – con người đang ngày một thờ...