Chủ đề

Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Thư Quốc vương Brunei gửi Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

21/06/2016 | Hoạt động của Nguyên Thủ tướng

Thư Quốc vương Brunei gửi Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nhân dịp Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc nhiệm kỳ hồi cuối tháng 03/2016, Quốc vương Sultan Hassanal Bolkiah của Brunei đã gửi thư cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Nguyên Thủ tướng dành cho cá nhân ông và Chính phủ Brunei suốt nhiệm kỳ qua. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quốc vương Brunei...