Chủ đề

số 8B Lê Trực

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại 8B Lê Trực

29/03/2016 | Chỉ đạo – Điều hành

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại 8B Lê Trực

Thủ tướng yêu cầu có biện pháp kiên quyết xử lý dứt điểm sai phạm xảy ra ở tòa nhà 8B Lê Trực, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con xung quanh và nêu thời hạn khắc phục cụ thể. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu UBND Hà Nội cần có biện pháp xử lý...

Văn phòng Chính phủ lên tiếng về dự án toà nhà 8B Lê Trực

02/10/2015 | Xã hội

Văn phòng Chính phủ lên tiếng về dự án toà nhà 8B Lê Trực

Nói về dự án xây dựng toà nhà 8B Lê Trực, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ Nguyễn Văn Nên nói: “Chúng tôi đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm có...