Chủ đề

Quyết định 2405/QĐ-TTg

Thủ tướng phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu

13/12/2013 | Chỉ đạo – Điều hành

Thủ tướng phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2405/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách 2.333 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Ảnh minh họa Theo đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 2.294...