Chủ đề

phi chính trị hóa quân đội

Tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh với tổ chức khủng bố Việt Tân

17/02/2017 | Pháp luật

Tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh với tổ chức khủng bố Việt Tân

Chiều 16-2, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh với tổ chức khủng bố Việt Tân” trên địa bàn huyện Lý Nhân. Tại hội nghị, các đại biểu và quần chúng đã được quán triệt, nắm rõ bản chất, âm mưu, phương thức, thủ đoạn của tổ chức khủng...

Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn

16/01/2017 | Chính trị

Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn

 Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 là một cơn “động đất chính trị” lớn...

Lộ rõ chiêu trò chống phá, xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII)

02/01/2017 | Chính trị

Lộ rõ chiêu trò chống phá, xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII)

Chiêu trò chống phá, đả kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch đã lộ rõ bản chất, điều quan trọng là người dân cần tỉnh táo, nhận rõ phải trái, đúng...

Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện

28/12/2016 | Chính trị

Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện

Những năm gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường tiến hành là khai thác một số hiện tượng...

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

27/12/2016 | Chính trị

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

Quân ủy Trung ương kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Chiều 27/12,...

Phối hợp Công an và Quân đội trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”

23/12/2016 | An Ninh Quốc Phòng

Phối hợp Công an và Quân đội trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải...

Khẩu hiệu ‘giả nhân giả nghĩa’ không lừa được ai!

31/08/2015 | Chính trị

Khẩu hiệu ‘giả nhân giả nghĩa’ không lừa được ai!

Hiện nay, trên các trang mạng, người ta lại thấy xuất hiện những ý kiến, kiến nghị: lực lượng vũ trang phải “đứng ngoài” chính trị… Những ý...

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

15/12/2014 | Chính trị

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là một thủ đoạn trong chiến lược Diễn biến hòa bình”, phi chính trị hóa” Quân đội ta của các...

Sự vô lý của quan điểm đòi “Phi chính trị hóa Quân đội”

28/11/2014 | Chính trị

Sự vô lý của quan điểm đòi “Phi chính trị hóa Quân đội”

Tiếp theo bài 1 trong loạt bài “Phi chính trị hóa Quân đội – Một đòi hỏi vô lý,” Ban Biên Tập xin giới thiệu bài 2 “Sự vô lý của quan điểm...

Thực chất quan điểm đòi “Phi chính trị hóa Quân đội”

27/11/2014 | Chính trị

Thực chất quan điểm đòi “Phi chính trị hóa Quân đội”

Nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiến tới vô hiệu hóa vai trò của Quân đội là chỗ dựa vững...

Âm mưu, thủ đoạn chống phá quân đội ta về chính trị của các thế lực thù địch

01/10/2014 | Chính trị

Âm mưu, thủ đoạn chống phá quân đội ta về chính trị của các thế lực thù địch

Đấu tranh chống Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta là Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng...

Phi chính trị hóa quân đội – Vẫn tích cũ chiêu trò ấy

30/09/2014 | Chính trị

Phi chính trị hóa quân đội – Vẫn tích cũ chiêu trò ấy

Cứ mỗi khi Đảng ta chuẩn bị tiến hành Đại hội, hay đất nước có sự kiện chính trị là các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá...

Mục đích thực sự của thủ đoạn ‘phi chính trị hóa’ quân đội

05/01/2014 | An Ninh Quốc Phòng

Mục đích thực sự của thủ đoạn ‘phi chính trị hóa’ quân đội

Trong lịch sử phát triển của xã hội có giai cấp, bất kỳ quốc gia nào, dù thời chiến hay thời bình đều tổ chức ra quân đội nhằm bảo vệ chế độ chính trị...