Chủ đề

Phi chính trị hóa

Quyết liệt gỡ bỏ các nội dung độc hại trên mạng

28/03/2017 | Thời sự

Quyết liệt gỡ bỏ các nội dung độc hại trên mạng

Ngày 26-12-2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 38, đó là cơ sở pháp lý để thực hiện các biện pháp kiên quyết nhằm đưa hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới tại Việt Nam vào khuôn khổ luật pháp. Tuy nhiên, các biện pháp này đã bị các thế lực thù địch, thiếu thiện chí với...

Thông tin xấu trên mạng xã hội

19/01/2017 | Chính trị

Thông tin xấu trên mạng xã hội

Với hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội ở Việt Nam cho thấy, lượng thông tin tự do được chia sẻ trong một ngày vô cùng lớn. Và trong đó, không ít những...

Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn

16/01/2017 | Chính trị

Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn

 Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 là một cơn “động đất chính trị” lớn...

Nghiêm trị những hành vi vi phạm đạo lý và pháp lý

09/01/2017 | Chính trị

Nghiêm trị những hành vi vi phạm đạo lý và pháp lý

Không chỉ một lần, cũng không phải do vô tình hay dại dột”, những kẻ “ném đá giấu tay” với mưu đồ đen tối thời gian qua đã tán phát nhiều thông...

Lộ rõ chiêu trò chống phá, xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII)

02/01/2017 | Chính trị

Lộ rõ chiêu trò chống phá, xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII)

Chiêu trò chống phá, đả kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch đã lộ rõ bản chất, điều quan trọng là người dân cần tỉnh táo, nhận rõ phải trái, đúng...

Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện

28/12/2016 | Chính trị

Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện

Những năm gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường tiến hành là khai thác một số hiện tượng...

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

27/12/2016 | Chính trị

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

Quân ủy Trung ương kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Chiều 27/12,...

Phối hợp Công an và Quân đội trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”

23/12/2016 | An Ninh Quốc Phòng

Phối hợp Công an và Quân đội trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải...

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

15/12/2014 | Chính trị

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là một thủ đoạn trong chiến lược Diễn biến hòa bình”, phi chính trị hóa” Quân đội ta của các...