Chủ đề

Phát hiện lỗ hổng

Phát hiện lỗ hổng trong nhân Linux tồn tại hơn 7 năm

18/03/2017 | Không gian mạng

Phát hiện lỗ hổng trong nhân Linux tồn tại hơn 7 năm

Một lỗ hổng nguy hiểm đã được phát hiện trong nhân Linux từ năm 2009, ảnh hưởng đến một số lượng lớn các phiên bản Linux, bao gồm Red Hat, Debian, Fedora, OpenSUSE và Ubuntu. Lỗ hổng tồn tại trong suốt hơn 7 năm vừa phát hiện đã được váẢnh chụp màn hình Theo hãng bảo mật Trend Micro, lỗ hổng mới nhất...