Chủ đề

ÔNG LÊ PHƯỚC HOÀI BẢO

Cảnh cáo Giám đốc sở Nội vụ Quảng Nam, liên quan vụ Lê Phước Hoài Bảo

09/02/2018 | Chính trị

Cảnh cáo Giám đốc sở Nội vụ Quảng Nam, liên quan vụ Lê Phước Hoài Bảo

Cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam theo kết luận của UB kiểm tra TW. Trong 2 ngày 8- 9/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tiến hành hội nghị kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức và đảng viên thuộc diện Ban...

Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ phép

19/12/2017 | Xã hội

Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ phép

Ông Lê Phước Hoài Bảo, giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam, xin nghỉ phép. Một phó giám đốc sở này cho biết mới nhận tin giám đốc xin nghỉ...

Bộ Nội vụ sẽ làm rõ trách nhiệm liên quan bổ nhiệm ông Hoài Bảo

19/12/2017 | Chính trị

Bộ Nội vụ sẽ làm rõ trách nhiệm liên quan bổ nhiệm ông Hoài Bảo

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chỉ đạo Vụ Công chức Viên chức tham mưu giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra liên quan việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo. Trả...

Thương thế bằng mười hại con!

18/12/2017 | Chính trị

Thương thế bằng mười hại con!

Trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo và Nguyễn Xuân Anh ở chừng mực nào đó đã phải chịu hậu quả từ những toan tính của cha mẹ, người đi trước mình. Hàng...

Giám đốc Sở tuổi 30 giải trình về việc xây nhà khách trăm tỷ

11/12/2015 | Xã hội

Giám đốc Sở tuổi 30 giải trình về việc xây nhà khách trăm tỷ

Giải trình trước HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở KH – ĐT Quảng Nam khẳng định việc đầu tư nhà khách tỉnh với số vốn...