Chủ đề

Nguyễn Ngọc Lập

40 năm thống nhất đất nước: Việt kiều Mỹ trải lòng về hòa hợp dân tộc

24/04/2015 | Thời sự

40 năm thống nhất đất nước: Việt kiều Mỹ trải lòng về hòa hợp dân tộc

Dù mỗi người một hoàn cảnh, song ở họ có chung là đều nặng lòng với quê hương. Với họ, Tổ quốc, nguồn cội chính là cái gốc của hòa hợp dân tộc. 40 năm đã trôi qua, nhưng cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn để lại một vết thương chưa thể lành trong lòng người Việt. Hòa hợp dân tộc, bao giờ và như thế...

Những gương mặt Việt Kiều tham dự chuyến đi thăm Trường Sa

18/04/2014 | Biển Đảo

Những gương mặt Việt Kiều tham dự chuyến đi thăm Trường Sa5

Chính phủ Việt Nam đang tổ chức cho một đoàn đại biểu người Việt ở hải ngoại ra thăm Trường Sa. Được biết đây là chuyến thăm Trường Sa lần...

Trải lòng thẳng thắn của một cựu binh Việt Nam Cộng hòa

30/12/2013 | Bạn đọc

Trải lòng thẳng thắn của một cựu binh Việt Nam Cộng hòa

Tự nhận mình là một người Việt Nam yêu nước đơn thuần, cựu thiếu úy thủy quân lục chiến của quân đội Việt Nam Cộng hòa trước đây Nguyễn Ngọc Lập gần...