Chủ đề

nghỉ thai sản hưởng lương như thế nào

Nghỉ sinh 6 tháng: Nỗi lo nhân sự, doanh nghiệp tính vẹn đôi đường

05/05/2013 | Chỉ đạo – Điều hành

Nghỉ sinh 6 tháng: Nỗi lo nhân sự, doanh nghiệp tính vẹn đôi đường

Chế độ nghỉ thai sản theo quy định mới của Bộ luật Lao động, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, dù được nhìn nhận là mang đậm chất nhân văn song cũng khiến một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ băn khoăn, khẩn trương tính sao cho vẹn đôi đường. Nỗi lo nhân sự Từ ngày 1/5/2013, chính sách mới về...