Chủ đề

nghi quyet trung uong 7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề cao KHCN trong nông nghiệp

21/09/2013 | Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề cao KHCN trong nông nghiệp

Trong một ngày làm việc (21/9), Hội nghị toàn quốc đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã nhận được hàng chục ý kiến đóng góp quan trọng, đề xuất nhiều giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả nghiên...

Quân uỷ TW khai mạc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7

24/07/2013 | Thời sự

Quân uỷ TW khai mạc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7

Sáng 24-7, Thường vụ Quân uỷ Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khoá XI cho...