Chủ đề

mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Dư quỹ 56.486 tỷ, Chính phủ muốn giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp xuống còn 0,5%

09/04/2017 | Kinh tế

Dư quỹ 56.486 tỷ, Chính phủ muốn giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp xuống còn 0,5%

Chính phủ vừa thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết trên. Ảnh...