Chủ đề

Minh Diện

Những thủ đoạn kinh tởm trấn lột tiền doanh nghiệp của “nhà báo đen”

27/06/2013 | Bạn đọc

Những thủ đoạn kinh tởm trấn lột tiền doanh nghiệp của “nhà báo đen”

Ngay cả những nhà báo chân chính, dù chưa được cấp thẻ hành nghề cũng phải thấy quá xấu hổ” trước những đồng nghiệp chuyên làm trò móc tiền” doanh nghiệp. Hạ tiện nhất là một chầu nhậu, em út vui vẻ với phong bì một vài triệu. Nếu hiển hách và sang trọng hơn họ còn gặt hái hàng chục triệu và...

Anh Hoàng Quang Thuận không lấy nhà của em trai tôi

01/11/2012 | Chính trị

Anh Hoàng Quang Thuận không lấy nhà của em trai tôi

Gửi ông Minh Diện Tôi là: Tăng Bình Trọng 63 tuổi đời, quy y Phật ngày 23/9/1975 với Pháp danh Minh Hiếu Sửu với Đức Mẫu Trầu Bồng Lai. Giáo chủ Tịnh Độ Non...

Kỳ nhân Huỳnh Uy Dũng

16/09/2012 | Xã hội

Kỳ nhân Huỳnh Uy Dũng

Mỗi đêm Huỳnh Uy Dũng (ông đổi tên đệm từ Phi Thành Uy) làm hàng chục bài thơ nhập đồng và cho in dán khắp nơi trong văn phòng công ty. Huỳnh Uy Dũng tuyển chọn ...

Làm sáng tỏ những dư luận xung quanh Hoàng Quang Thuận

12/09/2012 | Thời sự

Làm sáng tỏ những dư luận xung quanh Hoàng Quang Thuận

Ông Hoàng Quang Thuận không lấy ô tô và sừng tê giác của em trai tôi! (Nội dung đáp lại comment của ông Minh Diện đăng trên blog Lê Thiếu Nhơn) Gửi ông Minh Diện, Tôi...