Chủ đề

Máy Bay Vận Tải Y-9

Trung Quốc điều máy bay vận tải Y-9 diễn tập phi pháp ở Biển Đông

03/12/2017 | Quốc tế

Trung Quốc điều máy bay vận tải Y-9 diễn tập phi pháp ở Biển Đông

Máy bay vận tải Y-9 do Trung Quốc chế tạo được cho là đã “sẵn sàng tác chiến” sau khi hoàn thành đợt diễn tập biển xa đầu tiên trên Biển Đông. Máy bay vận tải Y-9 của Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông hôm 2.12 Tờ South China Morning Post dẫn tuyên bố của Hải quân Trung Quốc cho biết một phi đội...