Chủ đề

Luật Hòa giải cơ sở

Quy định phạm vi hòa giải ở cơ sở

28/02/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Quy định phạm vi hòa giải ở cơ sở

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, trong đó quy định phạm vi hòa giải ở cơ sở. Ảnh minh họa Theo đó, hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật sau đây: 1- Mâu thuẫn giữa các bên (do...
Chủ đề liên quan:

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 9 luật, 1 nghị quyết, 1 pháp lệnh

05/07/2013 | Thời sự

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 9 luật, 1 nghị quyết, 1 pháp lệnh

Chiều nay 5-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố 5 Luật và 1 Nghị quyết được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 5 vừa qua. Phó...