Chủ đề

lữ đoàn 144

Lữ đoàn 144 – “Đội cận vệ” trung thành, xuất sắc

18/08/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Lữ đoàn 144 – “Đội cận vệ” trung thành, xuất sắc

Trong chặng đường 70 năm của Bộ Tổng Tham mưu, Lữ đoàn 144 có gần 64 năm (1951 – 2015) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn sát cánh cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bằng những chiến công thầm...

Đặc nhiệm lữ đoàn 144 diễn tập chống khủng bố

07/03/2012 | An Ninh Quốc Phòng

Đặc nhiệm lữ đoàn 144 diễn tập chống khủng bố

Đoàn đặc nhiệm số 2 là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ. Sức mạnh chiến đấu của đoàn đặc nhiệm số 2 là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu...
Chủ đề liên quan: ,