Chủ đề

lữ đoàn 144

Đặc nhiệm lữ đoàn 144 diễn tập chống khủng bố

07/03/2012 | An Ninh Quốc Phòng

Đặc nhiệm lữ đoàn 144 diễn tập chống khủng bố

Đoàn đặc nhiệm số 2 là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ. Sức mạnh chiến đấu của đoàn đặc nhiệm số 2 là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố tạo thành. Các chiến sĩ huấn luyện đánh đối kháng. Mặc tiết trời tháng 3 còn mưa dầm đề, những người lính đặc biệt thiện chiến của Tiểu...
Chủ đề liên quan: ,