Chủ đề

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Đất nước hòa bình nhưng chưa bình yên

01/05/2013 | An Ninh Quốc Phòng

Đất nước hòa bình nhưng chưa bình yên

Tháng 4 này, người Việt nghĩ về ngày thống nhất, nghĩ về ngày hòa bình nhưng tin tức dội về cho thấy ngày hòa bình chưa thật sự bình yên trên lãnh thổ Việt Nam. Đất nước hòa bình nhưng chưa bình yên Từ ngày đất nước thống nhất, có lẽ biển đảo chưa bao giờ nóng” như bây giờ. Khi chúng ta đang tổ chức...

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đang được tích cực chuẩn bị

19/04/2013 | Biển Đảo

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đang được tích cực chuẩn bị

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ được tổ chức từ ngày 25-29/4/2013 tại huyện Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi. Những ngày qua, các họ tộc cùng chính quyền...