Chủ đề

làm việc tại Việt Nam

Việt Nam tăng bậc ngoạn mục trong mắt người nước ngoài

21/10/2016 | Kinh tế

Việt Nam tăng bậc ngoạn mục trong mắt người nước ngoài

Việt Nam là một trong những nơi tốt nhất cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống. Đây là đánh giá của tổ chức InterNations kết nối người nước ngoài trên khắp thế giới. Bảng xếp hạng năm 2016. Theo báo cáo của InterNations mang tên Expat Insider, Việt Nam đã tăng ngoạn mục 24 bậc, nhảy vọt lên vị...