Chủ đề

làm theo chương trình

“Công chức robot” và sợi dây kinh nghiệm

19/04/2017 | Bạn đọc

“Công chức robot” và sợi dây kinh nghiệm

Bộ Văn hóa có dám xử lý thật nặng cán bộ các vụ cấm” dậy sóng vừa qua? Hay là Bộ cũng ngại, nhỡ xử lý nhầm” thì lại phải rút kinh nghiệm”? Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cuộc cách mạng này được gọi tên là Cách mạng công nghiệp 4.0”. Ba cuộc cách mạng công...