Chủ đề

lãi suất VND

Quyết định của FED ảnh hưởng thế nào đến lãi suất VND?

17/03/2017 | Kinh tế

Quyết định của FED ảnh hưởng thế nào đến lãi suất VND?

Việt Nam đặc biệt hơn là còn sử dụng cơ chế kiểm soát dòng ngoại tệ nên rủi ro bị rút vốn làm ảnh hưởng đến đồng nội tệ thấp hơn so với các nước châu Á khác”… Việc FED tăng lãi suất USD được dự báo ít tác động đến tỷ giá USD/VND. Ngày 15/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng...