Kỹ Thuật Quân Sự | Nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Chủ đề

kỹ thuật quân sự

Việt – Nga: Thống nhất kế hoạch hợp tác kỹ thuật quân sự 2018

12/10/2017 | An Ninh Quốc Phòng

Việt – Nga: Thống nhất kế hoạch hợp tác kỹ thuật quân sự 2018

Tại Kỳ họp 19 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự, Hai Bên đã trao đổi thống nhất Kế hoạch hợp tác năm 2018 và các nội dung thuộc Kế hoạch hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam – Liên bang Nga giai đoạn 2016 – 2020. Theo tin từ Cổng TTĐT Bộ Quốc...