Chủ đề

hợp đồng xây dựng

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hợp đồng xây dựng

24/04/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hợp đồng xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và đảm bảo nguyên tắc tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện...

Trả lời công dân: Công trình vốn NSNN, điều chỉnh giá hợp đồng thế nào?

17/02/2014 | Bạn đọc

Trả lời công dân: Công trình vốn NSNN, điều chỉnh giá hợp đồng thế nào?

Một công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo hợp đồng đơn giá điều chỉnh, tuy nhiên trong quá trình nhà thầu thi công, có một số vật liệu...

Trả lời công dân: Cơ sở thanh toán hợp đồng xây dựng

13/08/2013 | Bạn đọc

Trả lời công dân: Cơ sở thanh toán hợp đồng xây dựng

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì cơ sở để thanh toán hợp đồng xây dựng phải căn cứ vào loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện...
Chủ đề liên quan: ,

Trả lời công dân: Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng

29/07/2013 | Bạn đọc

Trả lời công dân: Hướng dẫn điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng

Trường hợp khi điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng nhưng các bên không điều chỉnh tiến độ thi công xây dựng thì có thể hiểu là nhà thầu và...
Chủ đề liên quan: ,