Chủ đề

Hội nghị Trung ương 8

Thông báo Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8

09/10/2013 | Thời sự

Thông báo Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8

Ngày 9/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã kết thúc sau 10 ngày làm việc. PV trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 30/9 đến ngày 9/10/2013, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8

09/10/2013 | Thời sự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8

BBT trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trưa 9/10, tại...

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

09/10/2013 | Thời sự

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 9/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, sau 10 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Phát...

Ngày làm việc thứ 7 Hội nghị Trung ương 8

06/10/2013 | Thời sự

Ngày làm việc thứ 7 Hội nghị Trung ương 8

Sáng 6/10, ngày làm việc thứ bảy Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường. Ngay...

Trung ương thảo luận về đổi mới giáo dục và tình hình KT-XH

03/10/2013 | Thời sự

Trung ương thảo luận về đổi mới giáo dục và tình hình KT-XH

Hôm nay (3/10), trong ngày làm việc thứ 4, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận Đề án đổi mới giáo dục và thảo...

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị BCH Trung ương Đảng

02/10/2013 | Chính trị

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị BCH Trung ương Đảng

Sáng 2/10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp tại Hội trường. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính...

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8

30/09/2013 | Thời sự

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chính thức khai mạc sáng 30/9, tại thủ đô Hà Nội. Đồng...

5 trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Trung ương 8

30/09/2013 | Thời sự

5 trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Trung ương 8

Diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Hội nghị Trung ương 8 sẽ thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, chiến...

Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XI

30/09/2013 | Thời sự

Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XI

Sáng nay (30/9) tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bắt đầu họp Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ thông qua các nội...