Chủ đề

học tập làm theo lời bác

“Tôi biết nhiều đồng chí nói rất hay, nhưng làm lại rất dở”

18/05/2018 | Chính trị

“Tôi biết nhiều đồng chí nói rất hay, nhưng làm lại rất dở”

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhắc nhở: Phải học tập tác phong nói đi đôi với làm, phải coi trọng học và làm và làm và làm theo tấm gương của Bác. Tôi cũng được biết nhiều đồng chí nói rất hay, thậm chí báo cáo còn được giải này, giải nọ nhưng làm lại rất dở”.  Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày...

Nhớ lời Bác dạy: ”Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính”

10/03/2018 | Chính trị

Nhớ lời Bác dạy: ”Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính”

Tình cảm của Bác Hồ, tấm lòng của Bác đối với Công an – lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân có thể nói được thể hiện một cách đầy...