Chủ đề

học tập làm theo lời bác

Nhớ lời Bác dạy: ”Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính”

10/03/2018 | Chính trị

Nhớ lời Bác dạy: ”Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính”

Tình cảm của Bác Hồ, tấm lòng của Bác đối với Công an – lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân có thể nói được thể hiện một cách đầy đủ nhất, tập trung nhất trong sáu điều dạy của Người. Những lời dạy của Bác về tư cách của người công an là bài học xuyên suốt trong mỗi hoàn...