Chủ đề

học sinh hư hỏng

Khi người thầy trót dùng đòn roi!

17/04/2017 | Bạn đọc

Khi người thầy trót dùng đòn roi!

Những sự việc gần đây như trò “bật” lại thầy, thầy “đáp trả” lại trò ngày càng phổ biến làm cho xã hội ngờ vực về một môi trường giáo dục đạo đức học sinh. Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho điều đó, trong đó việc học sinh thời buổi giờ có quá nhiều quyền nên dẫn đến...