Chủ đề

hiểu dân

Ông Phạm Thế Duyệt nói về bài học gần dân, hiểu dân

21/04/2017 | Chính trị

Ông Phạm Thế Duyệt nói về bài học gần dân, hiểu dân

Ông Phạm Thế Duyệt, Nguyên ủy viên Thường vụ – Thường trực Bộ Chính trị nhắc lại bài học gần dân, hiểu dân từ các vụ khiếu kiện phức tạp. Ông Phạm Thế Duyệt, Nguyên ủy viên Thường vụ – Thường trực Bộ Chính trị 20 năm trước, ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ -Thường...