Chủ đề

Hạnh phúc là gì

Ngày 20/3 cùng giải đáp “Hạnh phúc là gì?”

20/03/2017 | Bạn đọc

Ngày 20/3 cùng giải đáp “Hạnh phúc là gì?”

Cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta hàng ngàn định nghĩa về hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ để lan tỏa chứ không phải mang ra áp đặt. Hãy định nghĩa hạnh phúc, nhưng đừng tìm mọi cách chứng minh. Hôm nay ngày 20/3, ngày Quốc tế hạnh phúc. Vào ngày này cách đây 5 năm –năm 2012 Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn...