Chủ đề

dự toán ngân sách Nhà nước

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

06/12/2017 | Kinh tế

Thủ tướng giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH năm 2017

04/01/2017 | Kinh tế

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH năm 2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự...

Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng tăng 7% so với cùng kỳ

03/09/2015 | Thời sự

Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng tăng 7% so với cùng kỳ

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) 8 tháng qua đạt 618,14 nghìn tỉ đồng, bằng 67,8% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm...

Tăng cường quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN

30/08/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Tăng cường quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan ở Trung ương, Chủ tịch...

Tăng cường quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN

27/08/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Tăng cường quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 22/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài...

Ngân sách Nhà nước sẽ chịu sự giám sát của cộng đồng

18/07/2015 | Kinh tế

Ngân sách Nhà nước sẽ chịu sự giám sát của cộng đồng

Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao… Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, các...

Sẽ không đóng dấu “mật” các tài liệu liên quan đến ngân sách

27/02/2015 | Kinh tế

Sẽ không đóng dấu “mật” các tài liệu liên quan đến ngân sách

Chiều 26/2, UB Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) với tinh thần giải… mật” cho các báo cáo về tình hình, phân...

Chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 2015

04/02/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 2015

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có Quyết định giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng...

Năm 2014, thuế thu từ dầu thô vượt hơn 18% so với dự toán

26/12/2014 | Kinh tế

Năm 2014, thuế thu từ dầu thô vượt hơn 18% so với dự toán

Số tiền thu năm 2014 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 681.100 tỷ đồng – bằng 109,1% dự toán (tương ứng vượt 56.900 tỷ đồng) và bằng 100,4% so với thực hiện...

Tăng lương tối thiểu năm 2015: Bài toán khó!

21/10/2014 | Kinh tế

Tăng lương tối thiểu năm 2015: Bài toán khó!

Một số đại biểu Quốc hội cho rằng cần tăng lương theo lộ trình để bảo đảm đời sống cho người có thu nhập thấp, ý kiến khác lại không đồng tình. Ảnh...

Hạn chế can thiệp hành chính vào thị trường tiền tệ

04/01/2014 | Kinh tế

Hạn chế can thiệp hành chính vào thị trường tiền tệ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh...

Quốc hội thảo luận về dự toán ngân sách Nhà nước

02/11/2013 | Thời sự

Quốc hội thảo luận về dự toán ngân sách Nhà nước

Hôm nay (2/11), Quốc hội thảo luận toàn thể tại Hội trường về tình hình thực hiện dự tón ngân sách Nhà nước, phương án phát hành trái phiếu Chính phủ, chương...