Chủ đề

Đơn vị 61398 PLA

(CĐ19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 6)

11/09/2015 | Chuyên đề

(CĐ19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 6)

Gián điệp mạng đặt ra một mối đe dọa nguy hiểm, dai dẳng đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ. Các nhóm hoạt động từ lãnh thổ Trung Quốc được cho là đang tiến hành một chiến dịch gián điệp mạng phối hợp nhắm vào hệ thống mạng của các tổ chức cố vấn, công nghiệp và chính phủ Mỹ. KẾT LUẬN Trung...

(CĐ19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 5)

10/09/2015 | Chuyên đề

(CĐ19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 5)

Cục 2, Tổng cục 3, Bộ Tổng Tham mưu dường như cung cấp thông tin tình báo liên lạc cho Cục Thượng Hải của GPD/LD. GPD/LD là cánh tay đắc lực của ĐCSTQ trong chiến...

(CĐ19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 4)

09/09/2015 | Chuyên đề

(CĐ19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 4)

Mạng lưới trinh sát kỹ thuật của Cục 2 có quy mô vượt ra khỏi Thượng Hải. Mạng phân phối này có thể bao gồm ít nhất 3 hệ thống mạng anten (CDAA) nằm tại...

(CĐ19)Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 3)

08/09/2015 | Chuyên đề

(CĐ19)Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 3)

Các lãnh đạo Cục 2 giám sát ít nhất 12 phòng cấp trung đoàn và các ban/trạm làm việc được đóng quân ở khu vực Thượng Hải rộng lớn hơn và các nơi khác ở...

(CĐ 19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 2)

05/09/2015 | Không gian mạng

(CĐ 19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 2)

Tình báo Tín hiệu (SIGINT), hay còn được PLA gọi là trinh sát kỹ thuật, giữ vai trò đẩy mạnh các lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nước Cộng...

(CĐ 19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 1)

03/09/2015 | Chuyên đề

(CĐ 19) Các nhóm tin tặc Trung Quốc: Cơ cấu tổ chức Đơn vị 61398 PLA (Kỳ 1)

Ngày 27/07/2015, Viện Nghiên cứu Dự án 2049 (Mỹ) đã phát hành báo cáo Tổng quan Cơ cấu Tổ chức Đơn vị 61398 – Cục 2, Tổng Cục 3, Bộ Tổng Tham mưu PLA” (xem...