Chủ đề

đội tàu tuần tra viet nam

Điểm danh đội tàu tuần tra được đối tác nước ngoài viện trợ cho Việt Nam

20/04/2017 | An Ninh Quốc Phòng

Điểm danh đội tàu tuần tra được đối tác nước ngoài viện trợ cho Việt Nam

Trước khi phía Mỹ thông báo chấp thuận chuyển giao tàu tuần tra USCGC Morgenthau cho Việt Nam, chúng ta đã nhận được một số tàu từ đối tác nước ngoài. Điểm danh đội tàu tuần tra được đối tác nước ngoài viện trợ cho Việt Nam CSB 8003 do Hàn Quốc viện trợ hiện là chiếc tàu tuần tra có lượng giãn nước...