Chủ đề

doanh nghiệp quốc doanh

Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh

05/04/2016 | Chỉ đạo – Điều hành

Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Tăng...

Nhà thầu Trung Quốc “sáu không”

13/06/2014 | Kinh tế

Nhà thầu Trung Quốc “sáu không”

Đó là khẳng định của ông Bùi Trung Dung – cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ xây dựng) – khi phản hồi về thông tin Chính phủ Trung Quốc...