Chủ đề

đoàn thanh tra

Thanh tra, kiểm tra giết chết sự năng nổ, sáng tạo sao?

05/04/2018 | Xã hội

Thanh tra, kiểm tra giết chết sự năng nổ, sáng tạo sao?

Ngày 04/04, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong đó, nhận định vì lý do Đà Nẵng đang có thanh tra, kiểm tra nên dẫn tới sự năng nổ, sáng tạo của nhiều sở ngành, địa phương...
Chủ đề liên quan: , ,

Doanh nghiệp cần thực hiện NQ-35 nghiêm túc

18/04/2017 | Bạn đọc

Doanh nghiệp cần thực hiện NQ-35 nghiêm túc

Dù Chính phủ đã ban hành nghị quyết 35 trong đó một nội dung được nhấn mạnh: Thực hiện thanh tra,kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm);...