Chủ đề

điểm chuẩn trường công an

Công bố điểm chuẩn các trường Cao đẳng CAND năm 2016

05/09/2016 | Giáo dục

Công bố điểm chuẩn các trường Cao đẳng CAND năm 2016

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Chính trị CAND, hiện đã có điểm chuẩn của 4 trường cao đẳng (CĐ) CAND là CĐ CSND I, CĐ ANND I, CĐ ANND II và CĐ CSND II. Công bố điểm chuẩn các trường Cao đẳng CAND năm 2016 Sau đây là mức điểm chuẩn của 4 trường CĐ: (Theo Công An Nhân Dân)