Chủ đề

Daniel Roussel

Đại gia qua tay Hà Tăng, Louis Nguyễn và Cường đôla ai hơn ai?

09/10/2013 | Văn hóa

Đại gia qua tay Hà Tăng, Louis Nguyễn và Cường đôla ai hơn ai?

Với việc trưng” ra chiếc xe 4 tỷ, Louis Nguyễn được khuyên bảo” là nên học cách chơi siêu xe của Cường đô-la để chứng tỏ đẳng cấp. Tuy nhiên, đẳng cấp mà Louis Nguyễn có không nằm ở những thứ phù phiếm. Louis Nguyễn là một thiếu gia đình đám – con trai của ông chủ tập đoàn lớn chuyên kinh doanh...