Chủ đề

Đặng Bích Hà

Hai mối tình theo suốt cuộc đời đại tướng Võ Nguyên Giáp

06/10/2013 | Văn hóa

Hai mối tình theo suốt cuộc đời đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mối tình đầu thủa 20 trong sáng, lý tưởng của vị danh tướng huyền thoại là với liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái, còn tình yêu sau – sâu sắc, bình dị nối dài theo năm tháng tới cuối đời là với phó giáo sư Đặng Bích Hà – con gái cụ Đặng Thai Mai. Hai người phụ nữ ấy đã gắn bó, song hành với cuộc...