Chủ đề

copy

Giáo viên vào mùa copy

21/04/2017 | Giáo dục

Giáo viên vào mùa copy

Người làm trước lại cho người làm sau mượn sao chép y chang. Chỉ cần bỏ công đọc của một người cũng có thể đoán biết được những thành viên còn lại viết gì. LTS: Sắp kết thúc năm học, thầy cô giáo lại vào mùa kê khai biểu mẫu, giấy tờ đánh giá. Cô giáo Thuận Phương cho rằng các nội dung các biểu...
Chủ đề liên quan: , ,