Chủ đề

cố thủ tướng Võ Văn Kiệt

30/04: Ngày trở về của những người con xa xứ

18/04/2016 | Chỉ đạo – Điều hành

30/04: Ngày trở về của những người con xa xứ

Đã 41 năm trôi qua nhưng câu chuyện hòa hợp dân tộc vẫn đeo đẳng trong tâm thức nhiều người. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao, hiện nay Việt Nam có hơn 4 triệu người sinh sống ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Mặc dù không phải tất cả người Việt xa quê đều đặt ra vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc...

Vệ sĩ kể chuyện cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vi hành

08/02/2016 | Chính trị

Vệ sĩ kể chuyện cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vi hành

Đại tá Hồ Hà, nguyên vệ sĩ tiếp cận bảo vệ Thủ tướng Võ Văn Kiệt khoảng 20 năm trước, đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện thú vị về lần vi hành của cố...