Chủ đề

cố thủ tướng Võ Văn Kiệt

Chức quyền chỉ là phương tiện vì dân

23/11/2017 | Chính trị

Chức quyền chỉ là phương tiện vì dân

Những ngày này, không hẹn mà gặp, trong nhiều cuộc bàn luận, trò chuyện về cơ chế chính sách đặc thù cho TP.HCM đều có người nhắc đến ông Sáu Dân – cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. “Ông Sáu Dân không ưa cái cũ kỹ, luôn ủng hộ cái mới. Nghe đúng, thấy đúng, nghĩ đúng là ông nói ngay, làm luôn, không...

30/04: Ngày trở về của những người con xa xứ

18/04/2016 | Chỉ đạo – Điều hành

30/04: Ngày trở về của những người con xa xứ

Đã 41 năm trôi qua nhưng câu chuyện hòa hợp dân tộc vẫn đeo đẳng trong tâm thức nhiều người. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao, hiện nay Việt Nam có hơn 4 triệu...

Vệ sĩ kể chuyện cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vi hành

08/02/2016 | Chính trị

Vệ sĩ kể chuyện cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vi hành

Đại tá Hồ Hà, nguyên vệ sĩ tiếp cận bảo vệ Thủ tướng Võ Văn Kiệt khoảng 20 năm trước, đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện thú vị về lần vi hành của cố...