Chủ đề

chương trình giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thay đổi từng môn học

12/01/2018 | Giáo dục

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Thay đổi từng môn học

Chương trình giáo dục phổ thông mới được đổi mới theo hướng trang bị những năng lực, phẩm chất cụ thể cho học sinh nên chương trình của mỗi môn học cũng dự kiến thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu này. Dự kiến trong tháng 1, dự thảo các chương trình (CT) môn học trong CT giáo dục phổ thông mới...

“Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được thực nghiệm kỹ hơn”

04/10/2017 | Giáo dục

“Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được thực nghiệm kỹ hơn”

Trong văn bản báo cáo Chính phủ đề xuất giãn tiến độ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới so với lộ trình được đưa ra tại Nghị quyết 88 của...

“Chúng tôi đã lấy ý kiến các trường để triển khai sớm nhất chương trình phổ thông”

29/04/2017 | Giáo dục

“Chúng tôi đã lấy ý kiến các trường để triển khai sớm nhất chương trình phổ thông”

Trao đổi với VietNamNet xung quanh vấn đề chuẩn bị nguồn lực giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới, GS Nguyễn Văn Minh cho rằng các trường sư phạm...

Kéo dài thời gian góp ý Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

25/04/2017 | Giáo dục

Kéo dài thời gian góp ý Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo kéo dài thời gian lấy ý kiến dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đến hết ngày...

Giáo viên “thập diện mai phục” với chương trình phổ thông mới

24/04/2017 | Giáo dục

Giáo viên “thập diện mai phục” với chương trình phổ thông mới

 – Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể dự kiến đưa vào nhà trường từ năm 2018 2019 được đánh giá là có mục tiêu hoàn hảo, cách tiếp...