Chủ đề

chuẩn nghèo đa chiều

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH: Chuẩn nghèo không chỉ tính tới vấn đề thu nhập

19/10/2015 | Xã hội

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH: Chuẩn nghèo không chỉ tính tới vấn đề thu nhập

Đến giai đoạn 2011-2015, chuẩn nghèo của Việt Nam đã lên mức 400.000 đồng/người/tháng ở vùng nông thôn, còn thành thị là 500.000 đồng/người/tháng; giai đoạn 2016-2020, chuẩn nghèo sẽ được nâng cao hơn… Đó là một trong những vấn đề được Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH)...

Chuẩn nghèo mới “đo” cả thu nhập, mức sống, nhà ở

16/09/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Chuẩn nghèo mới “đo” cả thu nhập, mức sống, nhà ở

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều”. Chuẩn...