Chủ đề

chống diễn biến hòa bình

Không thể xuyên tạc bản chất sự trung thành của Quân đội và Công an

26/12/2016 | Chính trị

Không thể xuyên tạc bản chất sự trung thành của Quân đội và Công an

Chống phá nhằm làm cho lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam suy yếu và biến chất là một mũi nhọn trong chiến lược diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Hiện nay, vẫn có những thế lực rêu rao rằng, Quân đội và Công an trung thành với Đảng là quan niệm lạc hậu,...

Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND theo tư tưởng Hồ Chí Minh

24/12/2016 | Chính trị

Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bác căn dặn: Công an phải gắn liền với đường lối chính trị của Đảng. Muốn làm tròn nhiệm vụ, Công an phải nắm đường lối chính trị của Đảng, chính...

Tổng bí thư: Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

09/10/2016 | Chính trị

Tổng bí thư: Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ tư, sáng 9/10… Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khai mạc sáng 9/10. Xây dựng, chỉnh đốn...

Họ không phải vì môi trường và sự ổn định cuộc sống của người dân

04/07/2016 | Chính trị

Họ không phải vì môi trường và sự ổn định cuộc sống của người dân

Hằng ngày lên internet (in-tơ-nét) lu loa, vu cáo chính quyền, cố gắng tìm lý do để kéo nhau ra đường tụ tập hò hét,… đó là cách thức tồn tại của cái gọi...

Tăng “sức đề kháng” giúp thanh niên ‘tự miễn dịch”

12/04/2016 | Chính trị

Tăng “sức đề kháng” giúp thanh niên ‘tự miễn dịch”

Làm thế nào để thanh niên có sức đề kháng” tốt, tỉnh táo trước những chiêu trò ru ngủ, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động khi tham gia sử dụng...

Nhận dạng các chiêu trò giăng bẫy thanh niên trên mạng xã hội

11/04/2016 | Chính trị

Nhận dạng các chiêu trò giăng bẫy thanh niên trên mạng xã hội

Cuộc tọa đàm khoa học-thực tiễn Công tác thông tin tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một...

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang

01/03/2016 | Chính trị

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang

Sáng 1-3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội thảo khoa học Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi phi...

Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”

18/01/2016 | Chính trị

Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, đồng thời đã tích cực và chủ động...

Đâu là lợi ích cốt lõi?

26/10/2015 | Thời sự

Đâu là lợi ích cốt lõi?

Đã từ nhiều năm nay, các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài vẫn thường xuyên ra rả, lúc trầm lúc bổng cái luận điệu đa nguyên chính trị”, đa đảng...
Chủ đề liên quan:

Chủ động đấu tranh ngăn chặn “Diễn biến hòa bình”

27/08/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Chủ động đấu tranh ngăn chặn “Diễn biến hòa bình”

Trong những năm vừa qua, các thế lực thù địch bên ngoài đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn móc nối với số đối tượng xấu trong nước để kích động biểu...

Bảo vệ công cuộc đổi mới, chống ‘diễn biến hòa bình’

12/08/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Bảo vệ công cuộc đổi mới, chống ‘diễn biến hòa bình’

Sau khi Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động phá hoại, âm mưu xóa bỏ Đảng Cộng sản và CNXH ở Việt Nam. Đại...

Linh hoạt các giải pháp phòng, chống ‘tự diễn biến’

07/04/2015 | Chính trị

Linh hoạt các giải pháp phòng, chống ‘tự diễn biến’

24 tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo quản lý và cán bộ nghiên cứu, hoạt động thực tiễn được chuẩn bị khá kỹ lưỡng phục vụ tọa đàm khoa học...