Chủ đề

Chiến dịch đông xuân 1953-1954

Kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu

07/05/2013 | An Ninh Quốc Phòng

Kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu

Hôm nay (7/5), cả nước kỷ niệm 59 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2013). Quân đội nhân dân Việt Nam phất cờ chiến thắng. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên Chiến sĩ anh hùng, đầu nung lửa sắt 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn! …Những...