Chủ đề

Bùi Văn Bồng

Không nhân cách và đạo đức, Cù Huy Hà Vũ chỉ là một con rối

20/06/2013 | Bạn đọc

Không nhân cách và đạo đức, Cù Huy Hà Vũ chỉ là một con rối

Thói quen một con người sẽ hình thành nên nhân cách. Nhân cách sẽ là chìa khóa quyết định các nấc thang đạo đức của một con người. Một người có nhân cách tầm thường thì đừng bao giờ bàn đến chuyện đạo đức, phẩm hạnh. Cù Huy Hà Vũ xếp ở đâu trong thứ hạng này cần phải mổ xẻ để công tâm hơn....