Chủ đề

bôxít Tân Rai

Nhà máy bô xít Tân Rai chính thức vận hành vào tháng 9

24/06/2013 | Kinh tế

Nhà máy bô xít Tân Rai chính thức vận hành vào tháng 9

Nhà máy bô xít nhôm Tân Rai chính thức vận hành vào cuối tháng 9.2013. Sau hơn 1 năm chạy thử có tải, nhà máy bô xít nhôm Tân Rai (Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã sản xuất được gần 60.000 tấn alumin Ngày 23.6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, cuối tháng 6 này, nhà thầu sẽ chính thức bàn giao nhà máy cho chủ đầu tư; và sau...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Dự án bôxít Tân Rai vẫn hiệu quả”

15/06/2013 | Kinh tế

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Dự án bôxít Tân Rai vẫn hiệu quả”

Với tính toán hết sức bảo thủ, tức là tính đến dự báo giá Alumin cho cuộc đời kinh tế của dự án là 30 năm, đối với Tân Rai là khoảng 379 USD/tấn thì vẫn...