Chủ đề

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chiến tranh tổng lực

08/10/2014 | Quốc tế

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chiến tranh tổng lực

Ngày 7/10, trong báo cáo trình Quốc hội dành cho kiểm toán thường niên của các cơ quan nhà nước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết với mục tiêu thống nhất đất nước vào năm 2015, Triều Tiên đã tăng tốc cho cuộc chiến tranh tổng lực bằng cách thực hiện huấn luyện chiến thuật và tăng cường khả năng tấn...