Chủ đề

bị xâm hại tình dục

Chuyện khó tin nhưng có thật: Chuyện của một người mẹ

20/03/2017 | Bạn đọc

Chuyện khó tin nhưng có thật: Chuyện của một người mẹ

Người mẹ mất con đã không vì uất hận kẻ thủ ác, không vì lời van xin hay mua chuộc bằng vật chất của bên bị cáo, nhưng đã tha thứ và hơn thế nữa còn xin tòa giảm án cho bị cáo… Tôi là một thư ký tòa án ở một huyện lị. Công việc hằng ngày của tôi liên quan đến các phiên tòa với tư cách là thư...