Chủ đề

báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Bộ trưởng Tài chính “giải mã” nguyên nhân nợ công tăng cao

20/03/2017 | Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính “giải mã” nguyên nhân nợ công tăng cao

Vay cứ vay, chia cứ chia, trả nợ cứ trả, làm sao mà được, làm sao quản lý chặt chẽ được, làm sao làm rõ trách nhiệm được? Nợ công tăng nhanh là đúng, áp lực trả nợ cao là đúng”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng Ngày 20/3, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng...